Disclaimer

Inhoud van www.BlijeKoppies.nl

BlijeKoppies.nl besteedt veel tijd en aandacht aan deze internetsite. Desondanks geeft BlijeKoppies.nl geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de bijbehorende internetsite. BlijeKoppies.nl aanvaardt daarmee geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze internetsite.

Privacybeleid

BlijeKoppies.nl verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt door de gebruiker. Met het invullen en versturen van formulieren, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker van de internetsite toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan. BlijeKoppies.nl stelt deze gegevens nimmer beschikbaar voor derden.

Auteursrecht

Op deze internetsite zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden. Met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten behoudt BlijeKoppies.nl zich alle rechten voor. Het is niet toegestaan om de content of de internetsite in zijn geheel te verveelvoudigen. Niets op deze internetsite leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten.

Links naar sites van derden

De internetsite van BlijeKoppies.nl kan links bevatten naar internetsites van derden. BlijeKoppies.nl heeft geen zeggenschap over dergelijke internetsites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een gelinkte site, dan wel wijzigingen of updates van een gelinkte site. BlijeKoppies.nl is niet verantwoordelijk voor reclame e.d. die gebruikers van deze internetsites mogelijk ontvangen. BlijeKoppies.nl is evenmin verantwoordelijk voor het niet naar behoren functioneren van een gelinkte site. BlijeKoppies.nl verstrekt deze links uitsluitend voor het gemak van haar bezoekers. Het feit dat BlijeKoppies.nl deze links opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van BlijeKoppies.nl van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan. De bezoeker is ten alle tijden verantwoordelijk voor het lezen en naleven van de privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden die op de gelinkte sites staan vermeld.